วิทยุสื่อสารมาใหม่

สินค้าทั้งหมด


วิทยุสื่อสาร คืออะไร

วิทยุสื่อสารหรือเรียกอีกชื่อนึงว่า วิทยุคมนาคม แต่ในภาษาบ้านของเรา จะเรียกกัน “วอ” เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยภาครับ และภาคส่ง โดยแผ่กระจายคลื่นวิทยุออกทางสายอากาศ เป็นเครื่องมือสื่อสาร ชนิดกึ่งสองทาง ถูกนำมาใช้งาย ในงานหลายประเภทดังนี้
– วิทยุสื่อสารราชการ
– วิทยุสื่อสารสมัครเล่น
– วิทยุสื่อสารประชาชน

ส่วนประกอบต่างๆของวิทยุสื่อสาร

ส่วนประกอบของวิทยุสื่อสารนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. ตัวเครื่องวิทยุสื่อสาร

ตัวเครื่องของวิทยุสื่อสาร เป็นส่วนประกอบที่มีแผงวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามแต่ละแบบของวิทยุสื่อสารแต่ละรุ่น ออกแบบมา แต่โดยส่วนใหญ่นั้น มีความคล้ายคลึงกันเกือบหมด

2. แบตเตอรี่และแหล่งพลังงาน

แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร คือตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นส่วนที่ให้พลังงานกับเครื่องของวิทยุสืส่อสาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะมีทั้งแบบ แบตเตอรี่ชนิดก้อน และแบบไฟฟ้ากระแสตรง

3. เสาอากาศ

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณวิทยุ ที่อยู่ในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาในตัวเครื่องเพื่อผ่านการแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า และในทางกลับกันสายอากาศ จะทำหน้าที่แพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ผ่านการแปลงจากกระแสไฟฟ้ามาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งออกไปยังเครื่องรับสัญญาณวิทยุปลายทาง

เหตุใดควรเลือกซื้อ วิทยุสื่อสาร ผ่าน อมรสื่อสารออนไลน์