วิทยุสื่อสารสมัครเล่น

วิทยุสื่อสารสมัครเล่น

วิทยุสื่อสารสมัครเล่น หรือ วิทยุสมัครเล่น เป็นอีกขั้นหนึ่งของผู้ใช้งานวิทยุสื่อสารทั่วไป เนื่องจากบุุคคลทั่วไปนั้น เมื่อซื้อวิทยุสื่อสารไปใช้นั้น ส่วนมากจะนำไปใช้ควบคู่กับกิจการนั้นๆ เช่น งานก่อสร้าง รีสอร์ท หรืองานต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารกันในขณะทำงาน โดยส่วนมากจะใช้ วิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก ซึ่งไม่ต้องขอใบอนุญาติในการใช้งาน ทำให้สะดวกในการใช้งาน แต่ข้อจำกัดคือ ความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณ มีระยะที่สั้นเกินไป แต่ก็จะมีอีกกลุ่มที่จะใช้งานวิทยุสื่อสารอีกระดับหนึ่งขึ้นมา โดยใช้จำนวนวัตต์อยู่ที่ 5 วัตต์ขึ้นไป และจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาติเพื่อที่จะใช้งานอีกด้วย และวิทยุสื่อสารสมัครเล่นนั้น ก็จะเป็นระดับที่สูงกว่า เนื่องจากจะต้องขอใบอนุญาติในการพกพาและใช้งาน ต้องสมัครเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้งานวิทยุสื่อสารอีกด้วย จึงจะสามารถใช้ วิทยุสื่อสารสมัครเล่น ประเภทนี้ได้

โดยถ้าเป็นส่วนของเครื่องสีแดงนั้นส่วนมากประชาชนส่วนใหญ่จะใช้งานกัน แต่ในส่วนของวิทยุสื่อสารสมัคร จะใช้เป็นเครื่องสีดำ ที่มีความสามารถในการ รับ-ส่งสัญญาณ ที่มากกว่า และสามารถใช้งานคลื่นความถี่ที่มากกว่า และหลากหลายกว่า โดยส่วนใหญ่วิทยุสื่อสารประเภท จะนิยมใช้กับ รถพยาบาล, หน่วยดับเพลิง, หรืออาสาสมัครกู้ภัยต่างๆ โดยจะมีรุ่นต่างๆ ให้เลือกด้านล่าง