บริการรับทำ “ใบอนุญาติ” ให้กับลูกค้า

Back to บทความน่ารู้

บริการรับทำ “ใบอนุญาติ” ให้กับลูกค้า

เมื่อลูกค้าสั่งซื้้อวิทยุสื่อสารกับ บริษัท อมรสื่อสาร ออนไลน์ ทางบริษัท มีบริการ รับทำใบอนุญาติ กับทาง กสทช โดยทางบริษัท จะดำเนินการประสานงานกับ กสทช ให้ เพื่อให้ลูกได้ใช้งาน วิทยุสื่อสารของตัวเอง ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายของ กสทช ซึ่งลูกค้าจ่ายเพียง ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าใบอนุญาต 535 บาท
2. ค่าอากรใบมอบอำนาจ 10 บาท
3. ค่าจัดส่งเอกสาร 30 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 575 บาท เท่านั้น !!

โดยทางเราจะประสานงานให้กับลูกค้า และใช้ระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ และทางบริษัทจะติดต่อกับลูกค้าไปอีกที

social position
Back to บทความน่ารู้