AIRPOLICE เสายาง 5/8 Dual Band (ความถี่ 245+144-158 MHz) สีเงิน

-35%

AIRPOLICE เสายาง 5/8 Dual Band (ความถี่ 245+144-158 MHz) สีเงิน

฿385.00 ฿250.00

  • เสา 5/8 Dual Band (245)+(144-158) MHz สีเงิน
  • 2 ย่านความถี่ (245)+(144-158) MHz
  • ขั้ว BNC
  • กำลังส่ง 10-15 KM

  • รายละเอียด

รายละเอียด

  • เสา 5/8 Dual Band (245)+(144-158) MHz สีเงิน
  • 2 ย่านความถี่ (245)+(144-158) MHz
  • ขั้ว BNC
  • กำลังส่ง 10-15 KM