AIRPOLICE เสาสไลด์ 10 ท่อน (ความถี่ 140-150 MHz) สีเงิน

-40%

AIRPOLICE เสาสไลด์ 10 ท่อน (ความถี่ 140-150 MHz) สีเงิน

฿249.00 ฿149.00

  • เสาเสาสไลด์ 10 ท่อน
  • ย่านความถี่ 140-150 MHz
  • ขั้ว BNC
  • กำลังส่ง 15-20 KM

  • รายละเอียด

รายละเอียด

  • เสาเสาสไลด์ 10 ท่อน
  • ย่านความถี่ 140-150 MHz
  • ขั้ว BNC
  • กำลังส่ง 15-20 KM
  • ความยาวเมื่่อชักออก 1.3 เมตร