AIRPOLICE เสาสไลด์ 10 ท่อน (ความถี่ 245 MHz) สีเงิน

-36%

AIRPOLICE เสาสไลด์ 10 ท่อน (ความถี่ 245 MHz) สีเงิน

฿235.00 ฿150.00

 • เสาเสาสไลด์ 10 ท่อน
 • ย่านความถี่ 245 MHz
 • ขั้ว BNC
 • กำลังส่ง 15-20 KM
 • ความยาวเมื่่อชักออก 1.3 เมตร

 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • เสาเสาสไลด์ 10 ท่อน
 • ย่านความถี่ 245 MHz
 • ขั้ว BNC
 • กำลังส่ง 15-20 KM
 • ความยาวเมื่่อชักออก 1.3 เมตร