AIRPOLICE เสาสไลด์ 7 ท่อน (ความถี่ 140-150 MHz) สีเงิน

-36%

AIRPOLICE เสาสไลด์ 7 ท่อน (ความถี่ 140-150 MHz) สีเงิน

฿235.00 ฿150.00

 • เสาเสาสไลด์ 7 ท่อน
 • ย่านความถี่ 140-150 MHz
 • ขั้ว BNC
 • กำลังส่ง 15-20 KM
 • ความยาวเมื่่อชักออก 23 นิ้ว

 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • เสาเสาสไลด์ 7 ท่อน
 • ย่านความถี่ 140-150 MHz
 • ขั้ว BNC
 • กำลังส่ง 15-20 KM
 • ความยาวเมื่่อชักออก 23 นิ้ว