วิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก

วิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก

วิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก เป็นวิิทยุสื่อสารอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งโดยจะวัดกันตามวัตต์ (Watts) เนื่องจากวิทยุสื่อสารจะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. วิทยุสื่อสารประชาชน
  2. วิทยุสื่อสารราชการ

โดย วิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก จะจัดอยู่ในกลุ่ม วิทยุสื่อสารประชาชน เพราะว่าคลื่นความถี่ ที่วิทยุสื่อสารเครื่องเล็กใช้ ก็จะใช้คลื่นความถี่เดียวกัน โดยส่วนใหญ่ วิทยุสื่อสารเครื่องเล็ก นี้จะมีจำนวน วัตต์ แค่ 0.5 วัตต์ โดยความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณ ไม่เกิน 500 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร และตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้สะดวก และราคาไม่แพง เข้าถึงได้ และที่สำคัญ เมื่อซื้อมาใช้งานแล้ว ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาติจาก กสทช. โดยจะมีให้เลือก ด้านล่าง